арх. Петър Диков Главен архитект на София

арх. Петър Диков

Арх. Петър Диков е завършил Висшия институт за архитектура и строителство в София през 1978 година. Понастоящем заема длъжността главен архитект на София.
Предишните му длъжности включват: заместник изпълнителен директор на Националния център за регионално развитие, управител на проектантско студио "ПроАрх" (2000-2003), Научно-изследователски и проектантски институт за регионално и градско планиране и архитектура. (1978-1990).

Член е на Съюза на архитектите в България, притежава лиценз за оценки от Българската агенция по приватизация.

Международният опит на Арх. Диков се свързва с работата му по различни международни проекти, участието му в няколко международни конкурса и проект за градоустройствено планиране в Ангола, Либия, Сирия и Виетнам.; участие в различни международни конференции и семинари в рамките на ООН, както и други регионални конференции, като модератор и участник.