Димитър Киферов Мениджър на отдел „Търговски площи“

Димитър Киферов

Димитър Киферов постъпва във Фортън Интернешънъл със задълбочени познания в областта на търговията, ресторантьорството и франчайзинга. След близо седем години на мениджърски позиции в PIC Co Plc, Белла България, Гранд Хотел София и редица ресторанти, той придобива ценни познания за клиентите, които впоследствие обслужва като мениджър във Фортън.

Във Фортън Димитър Киферов разработва отношенията с наемодатели и наематели, разгръща обсега от възможности пред отдела с неексклузивни договори с наемодатели. Също така въвежда франчайзинговата концепция за международни клиенти, желаещи да навлязат в България чрез местен партньор.