Таня Косева-Бошова Изпълнителен директор European Trade Center

Таня Косева-Бошова

Таня Косева-Бошова е Изпълнителен директор на European Trade Center.
Преди присъединяването си към European Trade Center, тя е била изпълнителен директор на Landmark Property Bulgaria, съдружник и в "Бриджкорп", работила е в Colliers осем години, като четири от тях е била главен директор на българския офис.
Таня Косева-Бошова е член на управителния съвет на сдружение "Дамски клуб".
Тя е дипломирана от Американския университет в Благоевград със специалности "Икономика" и "Бизнес администрация".