Валери Андреев Изпълнителен директор, НКИЗ

Валери Андреев

Валери Андреев е завършил Русенския университет "Ангел Кънчев" през 1989 година, специалност "Технология на машиностроенето и металорежещи машини".
Започва работа в предприятието за свързващи елементи "Руболт" ООД като конструктор.
През 1993 г. придобива икономическа квалификация в специалност "Международни икономически отношения" в Университета за национално и световно стопанство – София.
От 1993 до 2003 година работи на различни позиции в администрацията на "Свободна безмитна зона-Русе" и допринася за утвърждаването й като привлекателно място за чуждестранни инвеститори, занимаващи се с производство и търговия. В периода 2003-2006 година заема длъжността заместник-кмет на община Русе, отговорен за направление "Икономическо развитие и общинска собственост". Тогава се генерира идеята за изграждане на индустриален парк от нов тип в Русе на територия от 640 декара. Валери Андреев има съществен принос за успешната реализация на проекта, като координира дейностите по изграждане на общата инфраструктура и работи по привличане на инвеститори.
От 2005 година е съпредседател на Управителния съвет на Русенска търговско-индустриална камара, а от 2010 година е изпълнителен директор на Национална компания "Индустриални зони".