Атанас Буглов Управител Wienerberger

Атанас Буглов

Атанас Буглов получава висшето си образование в Университета за национално и световно стопанство в София, специалност "Счетоводство и контрол".
Постъпва във Винербергер през септември 2005 година, на длъжност мениджър финанси. От август 2008 година е прокурист и финансов директор на компанията, а от май 2009 година - неин управител.