Николай Коцев Ръководител проекти в Обединена българска банка

Николай Коцев

Отговаря за управлението на международни и публични проекти на ОББ и управлението на бизнес продукти, насочени към малкия и среден бизнес. Завършил е УНСС и специализирал в Япония. Професионалното му развитие преминава през управлението на проекти в МИЕТ, свързани с изграждането на клъстери и  схеми за финансиране на високотехнологични проекти, както и индустриални проучвания и изследвания.