Надя Данкинова Изпълнителен директор на фонд за устойчиво градско развитие на София

Надя Данкинова

Надя Данкинова е родена в Ямбол. Магистър е по социално икономическо планиране и публични финанси от УНСС.
Опитът й в банковия сектор е като офис мениджър на регионален офис на "Сосиете Женерал Експресбанк".
В публичния сектор работи като зам. областен и областен управител на Ямбол, както и в управлението на общинските финанси като финансов експерт, а по-късно и като зам.-кмет на община Ямбол. Активно участва в експертни работни групи, свързани с финансовата децентрализация и общинските финанси.
Има дългогодишен опит в управлението на проекти, финансирани от фондове на ЕС. Участва в разработването на стратегически регионални документи.