Катерина Краева адвокат, Wolf Theiss

Катерина Краева

Катерина Краева е старши сътрудник във Wolf Theiss с над тринайсет годишна практика в България. Нейната кариера включва консултантски роли в широк кръг от чуждестранни и местни проекти за кредитиране. Тя има богат опит като съветник на  кредитори и кредитополучатели за придобиване на финанси, финансиране на недвижимо имущество, проектно финансиране, и  отдаване на активи и преструктуриране. Тя също съветва по регулаторни въпроси в правната рамка на финансовия сектор, включително за придобивания, продажби, и спазване на нормативната уредба и лицензиране. Нейният опит включва също и финансиране на въздухолетателни средства, ислямско финансиране и транзакции с финансови деривативи.

Последните представителни сделки на Катерина включват консултиране на УниКредит Булбанк за финансиране на недвижимо имущество; ЕБВР във връзка с финансирането на проекта от 60 MW вятърен парк в България, Дойче Банк за финансирането на въздухолетателни средства; Gramercy Emerging Markets Fund по широк кръг от проекти в България.