Венета Кръстева управляващ партньор, ГРАДЪТ Медиа Груп

Венета Кръстева

Венета Кръстева е автор на концепцията и управляващ партньор на Градът Медиа Груп, брандът, който обединява водещите медии в областта на инвестициите, недвижимите имоти и строителството в България - вестник "Строителство Градът" и изданията Property Index и Infrastucture Index. Организатор на конкурса Сграда на годината.
В партньорство с най-голямата група за бизнес медии Икономедиа Венета Кръстева създава най-влиятелните форуми Балпекс и Балрек, на които се дискутират проблемите и тенденциите в развитието на пазарите на недвижими имоти в Европа и България, както и проблемите в сферата на градоустройственото планиране, регулиране и структуриране на устойчивото развитие при изключително динамично развиващите се процеси на урбанизация в горещите пазари.
Венета Кръстева е член на:
Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България;
Съюза на издателите в България;
Съвета на настоятелите на УАСГ;
Консултативният съвет към министъра на регионалното развитие и благоустройството.