Ирена Перфанова Президент на ФИАБЦИ-България

Ирена Перфанова

Инж. Ирена Перфанова е международен специалист по сделки с недвижими имоти, с 20 годишен опит, носител на титлите CCIM, CIPS, CLHMS, TRC, оценител на недвижими имоти и експерт по финансови и пазарни анализи. Обслужва сделки с луксозни и бизнес имоти, както и цели проекти. Управител и основател на AIIC Real Estate, Президент на ФИАБЦИ-България, член на УС на Национално сдружение Недвижими имоти / НСНИ/.

Магистър-инженер по вътрешна архитектура. Завършила професионални специализации към най-големия американски институт за финансови и пазарни анализи на бизнес имоти CCIM Institute, Чикаго и Института за маркетинг на луксозни имоти ILHM, Далас и приета за член на двата института. Член на Американската асоциация на реалторите / NAR/ и CIPS Network. Притежател на четири сертификата на FIABCI University. Кандидат за титлата CPM на Американския институт за управление на имоти IREM. Преподавател по сделки с недвижими имоти към ЦПО на НСНИ.