Тошо Киров управител Hypo Noe Fisrt Facility

Тошо Киров

Тошо Киров е роден през 1954 година. По професия е машинен инженер. Завършил е магистратура по мениджмънт. Има специализации по управление на човешките ресурси, обществени и държавни организации, фирмен мениджмънт, управление на конфликти, гъвкави мениджърски умения и др. в Германия, Япония, Швеция, България. Има над 15 години практически опит в областта на фасилити мениджмънта.

Киров е управлявал редица български и международни компании, като: Инкомс Механични Конструкции ЕООД, Кун Технолоджи БГ ЕООД, Алфа Пропърти Мениджмънт ЕАД, Симачек Фасилити Сървисиз БГ ООД, Симачек Гарденинг ЕООД, Ойрекон ЕООД. Работил е и в Българската стопанска камара, като ръководител на програма „Мениджмънт, маркетинг, коопериране” и като такъв е участвал в редица международни проекти.

Тошо Киров създава през 2008 година собствена консултантска компания Фасилити Мениджмънт Институт ЕООД, на която е и управител. Управител е и на фирма Фърст Фасилити България ЕООД, част от ХИПО НОЕ ФЪРСТ ФЪСИЛИТИ ГМБХ със седалище във Виена.

Г-н Киров е съосновател и председател на Българската Фасилити Мениджмънт Асоциация. Той е и съосновател и член на Българската Асоциация за Изследвания, Иновации и Предприемачество.

Тошо Киров е канен и е изнасял лекции по фасилити мениджмънт в Техническия Университет във Виена, Софийския Университет, Университета за Национално и Световно Стопанство. Участва като лектор и в редица общи и вътрешно корпоративни семинари и обучения по фасилити мениджмънт.